CV

Henrik Day Poulsen

homebuttongray
MoleculesCV

UDDANNELSE

 

Speciallæge i psykiatri

Ph.D. om anvendelse af tvang i psykiatri

Cand.med., læge

 

 

ANSÆTTELSER

 

Egen praksis i psykiatri

Esplanaden 34B, 1263 København K

 

2009-2015

Overlæge, Psykiatrisk Afdeling

Bispebjerg Hospital

 

2005-2009

Medicinsk Afdeling,

Bristol-Meyers-Squibb

 

2005

Reservelæge, Psykiatrisk Afdeling

Glostrup Hospital

 

2001-2005

Reservelæge, Psykiatrisk/Neurologisk Afdeling

Rigshospitalet

 

2000-2001

Reservelæge, Psykiatrisk Afdeling

Bispebjerg Hospital

 

1993-2000

Reservelæge, Ph.D.stud.

Psykiatrisk Hospital, Århus

DELTIDS- OG KONSULENTOPGAVER

 

Psykiatrisk konsulent, Patienterstatningen

Justitsministeriets Retspsykiatriske Klinik

Alkoholambulatoriet Lænken

Center for Narkotikamisbrugere, København

Det Psykiatriske Bosted Thorupgården, København

Psykiatrisk Lægekonsulent, Hvidovre Kommune

 

 

ØVRIGE OPGAVER

 

Redaktør for Neurofagene,

Ugeskrift for Læger

 

Formand for Nordic Association for

Psychiatric Epidemiology (NAEPE)

 

Konsulent for en række internationale

medicinalfirmaer (se på sst.dk)

© Created by Henrik Day Poulsen and IntelligentBusiness